Dluhová problematika

Projekt je financován z grantu hlavního města Prahy Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2021. Jeho cílem je prostřednictvím psychologických služeb poskytovaných v bezpečnostních sborech na území hlavního města Prahy zefektivnit podporu příslušníkům bezpečnostních sborů, obětem TČ a dalším cílovým skupinám při řešení finančních obtíží a dluhových problémů.

Závěrečná zpráva o ukončení projektu „Dluhová problematika jako součást psychologické podpory v bezpečnostních sborech“

V roce 2021 zrealizovala Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s. s podporou hlavního města Prahy Programu v oblasti prevence pro rok 2021 úspěšně projekt „Dluhová problematika jako součást psychologické podpory v bezpečnostních sborech. Cílem tohoto projektu bylo prostřednictvím psychologických služeb poskytovaných v bezpečnostních sborech na…

Letáky a webová stránka k dluhové problematice

V rámci projektu “Dluhová problematika jako součást psychologické podpory v BS”, který APBS realizuje v letošním roce z finanční podpory hlavního města Prahy, jsme pro vás vytvořili webovou stránku s informacemi o dluhové problematice apbs.cz/dluhy a níže uvedené letáky: Leták pro…