Letáky a webová stránka k dluhové problematice

V rámci projektu “Dluhová problematika jako součást psychologické podpory v BS”, který APBS realizuje v letošním roce z finanční podpory hlavního města Prahy, jsme pro vás vytvořili webovou stránku s informacemi o dluhové problematice apbs.cz/dluhy a níže uvedené letáky:

Letáky a webová stránka vznikly v rámci projektu “Dluhová problematika jako součást psychologické podpory v bezpečnostních sborech“, který je financován z grantu hlavního města Prahy Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2021. Jeho cílem je prostřednictvím psychologických služeb poskytovaných v bezpečnostních sborech na území hlavního města Prahy zefektivnit podporu příslušníkům bezpečnostních sborů, obětem TČ a dalším cílovým skupinám při řešení finančních obtíží a dluhových problémů.