Projekty

Virtuální realita jako nástroj pro nácvik komunikace s příslušníky menšin

Projekt realizovaný v letech 2022 – 2024 s finanční podporou z grantu Erasmus+ se zaměřuje na rozvoj kompetencí policistů při komunikaci s příslušníky národnostních menšin pomocí virtuální reality, přičemž nácvik komunikace se zaměřuje specificky na situace sdělování tragické zprávy. Účastníky projektu jsou 3dsense, Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s. a Nadace Laja. Přejít na stránku projektu.

Výcvik zaměřený na zvyšování připravenosti policistů pro psychicky a komunikačně náročné situace pomocí virtuální reality (VR)

Projekt realizovaný v letech 2020 – 2023 je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA. Účastníky projektu jsou Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Leidenská univerzita v Holandsku a 3dsense. Externími aplikačními garanty jsou Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s., Policie ČR a Policejní akademie v Holandsku. Přejít na stránku projektu.

Výjezdový batoh pro policejní krizové interventy

Projekt je financován z grantu hlavního města Prahy Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2022. Jeho cílem je zefektivnění práce policejních krizových interventů území hlavního města Prahy prostřednictvím zajištění nezbytného vybavení pro poskytování krizové intervence obětem trestných činů a osobám zasaženým mimořádnými událostmi. Přejít na stránku projektu.

Dluhová problematika jako součást psychologické podpory v bezpečnostních sborech

Projekt je financován z grantu hlavního města Prahy Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2021. Jeho cílem je prostřednictvím psychologických služeb poskytovaných v bezpečnostních sborech na území hlavního města Prahy zefektivnit podporu příslušníkům bezpečnostních sborů, obětem TČ a dalším cílovým skupinám při řešení finančních obtíží a dluhových problémů. Přejít na stránku projektu.