Projekty

Výcvik zaměřený na zvyšování připravenosti policistů pro psychicky a komunikačně náročné situace pomocí virtuální reality (VR)

Projekt realizovaný v letech 2020 – 2023 je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA. Účastníky projektu jsou Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Leidenská univerzita v Holandsku a 3dsense. Externími aplikačními garanty jsou Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s., Policie ČR a Policejní akademie v Holandsku.

Dluhová problematika jako součást psychologické podpory v bezpečnostních sborech

Projekt je financován z grantu hlavního města Prahy Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2021. Jeho cílem je prostřednictvím psychologických služeb poskytovaných v bezpečnostních sborech na území hlavního města Prahy zefektivnit podporu příslušníkům bezpečnostních sborů, obětem TČ a dalším cílovým skupinám při řešení finančních obtíží a dluhových problémů.