Virtuální realita jako nástroj pro nácvik komunikace s příslušníky menšin

Projekt “Virtuální realita jako nástroj pro nácvik komunikace s příslušníky menšin” (2021-2-CZ01-KA210-VET-000049487) byl realizovaný v letech 2022 – 2024 s finanční podporou z grantu Erasmus+. Zaměřuje na rozvoj kompetencí policistů při komunikaci s příslušníky národnostních menšin pomocí virtuální reality, přičemž nácvik komunikace se zaměřuje specificky na situace sdělování tragické zprávy.

V rámci projektu byl vyvinutý VR scénář pro nácvik sdělování tragické zprávy příjemci, který jen příslušníkem menšiny. Nástroj byl prezentován a otestován zkušenými policisty/interventy, kteří mají se sdělováním zkušenost, experty/lektory z policejního sboru, a metodiky, kteří zastřešují policejní vzdělávání. Cílem projektu byl vznik inovativního nástroje a studijních materiálů pro efektivní a atraktivní vzdělávání příslušníků policie.

Účastníky projektu jsou 3dsense, s.r.o. (hlavní řešitel), Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s. a Nadace Laja.