Aktuality pro veřejnost

Kniha pro člena APBS

Jednu z těchto dvou knih získá jeden z členů APBS, který v řádném termínu zaplatí členský příspěvek.

Začátkem dubna bude “vylosován” z členů APBS, kteří zaplatí v řádném termínu členský příspěvek, nový majitel knihy Cesta do temnot od Johna Douglase a Marka Olshakera. Druhá z knih poputuje společně s dalšími knihami do spolkové knihovny, která bude k dispozici členům APBS.

V knize Cesta do temnot “nás dvojice amerických autorů – John Douglas, zvláštní agent FBI, bývalý ředitel jejího Útvaru pro podporu vyšetřování a jeden z hlavních zakladatelů behaviorální kriminalistické analýzy, nyní již ve výslužbě, a jeho přítel Mark Olshaker, spisovatel a producent dokumentárních filmů – zavede opět na cestu do temnot duší sériových sexuálních vrahů a násilníků. Tentokrát jde hlavně o ty, jejichž oběťmi jsou děti a mladí lidé”.

První knihy do spolkové knihovny věnovala předsedkyně Michaela Borovanská. Cílem je vytvořit pro členy APBS knihovnu obsahující především obtížně dostupné publikace (např. zahraniční publikace nebo dříve vydané české publikace, které již nenajdete na pultech knihkupectví). Těšit se můžete např. na další knihy od Johna Douglase a Marka Olshakera v angličtině, knihu Counseling Cops: What Clinicians Need to Know od Ellen Kirschman (více o knize zde) a další. Chcete-li sami věnovat do spolkové knihovny nějaké publikace, napište prosím na info@apbs.cz.

Chcete nás finančně podpořit, aby Vás to nic nestálo?

Nakupujete na internetu? Při Vašich příštích nákupech nás můžete podpořit. A nezaplatíte nic navíc.

JAK TO FUNGUJE?

  1. Zaregistrujete se na givt.cz.
  2. Vyberete e-shop, ve kterém chcete nakupovat, a organizaci, které chcete přispět. Chcete-li nás podpořit, pak do pole organizace zadejte “Asociace psychologů bezpečnostních sborů”.
  3. Kliknete na zahájit nákup a budete přesměrováni e-shopu.
  4. Nakoupíte, jak jste zvyklí. O nich dalšího se nestaráte a neplatíte nic navíc.
  5. Nám bude připsán za Váš nákup dar.

CHCETE NÁS PODPOROVAT PŘI SVÝCH NÁKUPECH DLOUHODOBĚ?

  1. Vyhledejte nás mezi organizacemi nebo přejděte na náš profil na givt.cz a zvolte “pomáhat dlouhodobě”.
  2. Stáhněte pomocníka – jde o rozšíření webového prohlížeče, které ohlídá, že při svých nákupech nezapomenete podpořit Vámi zvolenou organizaci.

DĚKUJEME.

O APBS v časopise Policista

V prosincovém čísle časopisu Policista byl otisknut náš článek, ve kterém se čtenáři v rozhovoru s předsedkyní Mgr. Michaelou Borovanskou, Ph.D. mimo jiné dozví, co předcházelo založení asociace a jaké jsou vize do budoucna. Velmi se vážíme toho, že jsme dostali tolik prostoru a těšíme se na další spolupráci!

Časopis Policista vychází již přes 20 let. Jedná se o měsíčník, který vydává Ministerstvo vnitra, odbor tisku a public relations a je určen pro všechny policisty i občanské zaměstnance.

Článek k přečtení naleznete zde.

Reportáž z I. konference a členské schůze APBS

Autor: Petra Karbanová

24. 12. 2019

28. listopad 2019 byl pro Asociaci psychologů bezpečnostních sborů, z. s. (APBS) významným dnem. Konala se historicky první konference pořádaná APBS a zároveň i první členská schůze tohoto spolku. To vše se odehrálo v prostorách Generálního ředitelství cel Budějovická 7, Praha 4.

Konference

Událost odstartovala dopoledne konferencí, jejíž téma bylo zaměřené na psychologickou péči a psychickou podporu v bezpečnostních sborech. Cílem konference bylo představit systémy psychologické péče v jednotlivých bezpečnostních sborech, dosavadní vývoj, současnou situaci i výhledy rozvoje služeb v dalších letech.

PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. z Policejního prezidia ČR

Své příspěvky postupně přednesly PhDr. Simona Hoskovcová, PhD., vedoucí skupiny krizové intervence oddělení vedoucího psychologa Policejního prezidia ČR; plk. Mgr. Martina Wolf Čapková, vedoucí psycholožka Hasičského záchranného sboru ČR; PhDr. Soňa Haluzová, psycholožka Generálního ředitelství vězeňské služby ČR, a Mgr. Alena Křenová, vedoucí psycholožka Generálního ředitelství cel ČR.

PhDr. Soňa Haluzová z Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR

Níže najdete odkazy na jednotlivé prezentace:

Členská schůze

Po dopolední konferenci následovala první členská schůze, které se zúčastnila nadpoloviční většina všech členů. Nejprve předsedkyně pplk. Mgr. Michaela Borovanská, PhD. seznámila přítomné s dosavadními aktivitami spolku a výhledy na rok 2020.

První rok života spolku byl spojen s řadou činností administrativního a organizačního charakteru (vytvoření webu https://apbs.cz, nastavení administrativy, účetnictví, GDPR, založení bankovního účtu, datové schránky atd.). APBS se krátce po svém vzniku stala členem Unie psychologických asociací ČR, z.s. (UPA ČR). Přínosem členství v UPA ČR je mj. to, že jde o organizaci zastřešující psychologické asociace, členství přináší prostor pro rozvíjení spolupráce s dalšími psychology a jejich asociacemi, informace o aktuálním dění v oboru a možnost se podílet na vývoji v oboru (vč. přípravy související legislativy). K aktuálnímu v UPA ČR pohovořil také její předseda PhDr. Mgr. Michal Walter, který byl naším hostem. 

Po celý rok jsme se také věnovali oblasti vzdělávání. V průběhu roku 2019 bylo uspořádáno 6 kazuistických diagnostických seminářů (organizaci zajistilo GŘC – Kristýna Choutková) a 1 konference. Kromě toho byl proveden průzkum týkající se vzdělávacích potřeb psychologů a vydán vnitřní předpis č. 1/2019 o organizaci vzdělávacích akcí, který je předpokladem k zajištění základních standardů kvality pořádaných akcí. Připravovány jsou průběžně také vzdělávací programy, z nichž některé budou realizovány v příštím roce (např. kurz MMPI-2 pro psychology bezpečnostních sborů ve spolupráci s Institutem klinické psychologie; zjišťování atmosféry na pracovišti, zvyšování psychické odolnosti u příslušníků bezpečnostních sborů, psychodiagnostické semináře atd.)

V průběhu roku 2019 se APBS podílela na přípravě žádosti k výzkumnému projektu: Výcvik zaměřený na zvyšování připravenosti policistů pro psychicky a komunikačně náročné situace pomocí rozšířené a virtuální reality (VR). Jde o výzkumný záměr Národního ústavu duševního zdraví a Leidenské univerzity v Holandsku. APBS má, stejně jako Policie ČR, v projektu vystupovat v roli externího aplikačního garanta. Její úlohou bude podílení se na PR projektu a sdílení poznatků (např. informace na webu, spolupráce při organizaci workshopů pro psychology BS). 

V druhé polovině roku jsme se také více zaměřili na rozvoj oblasti PR a propagace spolku. Tuto agendu si vzala na starosti  Mgr. et Mgr. Petra Karbanová, která v průběhu podzimu 2019 začala vytvářet strategii PR a marketingu APBS a navázala spolupráci s některými časopisy vydávanými v bezpečnostních sborech.

Po seznámení členů APBS s dosavadním hospodařením spolku a s výhledy na další rok, proběhlo hlasování o výši členských příspěvků na rok 2020, schválena byla výše příspěvku v hodnotě 500 Kč. Následně proběhly volby do orgánů APBS. Nově byla zvolená Etická a legislativní komise, jejímž předsedou se stal Mgr. Marek Nový a členy Mgr. Jiří Loučný a Mgr. Martin Antušák. Změna nastala také v Kontrolní komisi, kde se novým členem se stala Mgr. Leona Nová a předsedkyní byla zvolena Mgr. Jana Francová. V Předsednictvu vystřídala Mgr. Kristýnu Choutkovou Mgr. et Mgr. Petra Karbanová, která současně byla zvolena novým tajemníkem a hospodářem.

V závěru tohoto článku bychom rádi poděkovali nejenom členům, ale i přednášejícím a hostům, za příjemnou atmosféru a podnětné prostředí.