Aktuality pro veřejnost

Probíhá registrace na kazuistické diagnostické setkání v září 2019

Setkání jsou určena pro všechny psychology bezpečnostních sborů. Cílem akcí je vytvořit prostor pro společné pravidelné setkávání s možností konzultovat zajímavé kazuistiky, sdílet zkušenosti a diskutovat nad problémy a úskalími psychodiagnostiky. Kapacita je omezena na 12 osob.

V rámci diagnostického dopoledne bude prostor pro prezentaci vlastních kazuistik. Pokud budete mít zájem kazuistiku prezentovat, připravte si anonymizovanou kopii dokumentace ideálně v několika vyhotoveních.

Svou účast přislíbil náš první speciální host – PhDr. Michal Walter, předseda Unie psychologických asociací ČR, z.s. a zkušený diagnostik a dopravní psycholog.

6. 9. 2019 Generální ředitelství cel, Praha 4 10:00 – 14:00 registrace zde
https://apbs.cz/akce/2019-09-06-kazuisticke-diagnosticke-dopoledne/

Průzkum vzdělávacích potřeb psychologů BS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jedním z cílů APBS je podpora vzdělávání psychologů bezpečnostních sborů. Jednou z činností, která k tomuto cíli může vést, je organizace a zajišťování vzdělávacích akcí. Prosíme proto členy APBS a psychology bezpečnostních sborů o vyplnění krátkého dotazníku ke vzdělávacím potřebám, jehož cílem je zjistit, jaké vzdělávací akce byste uvítali. Budeme také rádi za sdílení dotazníku s kolegy psychology bezpečnostních sborů. Vyplnění průzkumu je dobrovolné, anonymní a zabere obvykle do 5 – 10 min. Odkaz na dotazník najdete zde: https://apbs.cz/pruzkum-vzdelavaci-akce/ .

Děkujeme za spolupráci

Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s.

Připravujeme: Strukturální analýza MMPI-2 z pohledu faktorové analýzy: Část I. Postoj k testování

Článek bude v průběhu července 2019 dostupný v členské sekci webu. EDIT: Termín publikace článku je posunut na červenec, autorka se omlouvá a prosí o strpení.

Autor: Michaela Borovanská

Abstrakt

Předkládaný článek je první ze série studií zaměřených na ověření struktury strukturální analýzy MMPI-2 z pohledu faktorové analýzy. Naším cílem je ověřit, zda škály zahrnuté do jednotlivých oblastí a kategorií skutečně náleží ke stejnému konstruktu či skupině konstruktů, nebo zda je vhodné strukturální analýzu modifikovat. Data jsme získali z 929 protokolů uchazečů k policii a policistů. Následující článek se zabývá I. oblastí strukturální analýzy, kterou je postoj k testování. Dle výsledků této studie lze o postoji k testování, jak je pojat ve strukturální analýze, uvažovat jako o jedné vnitřně konzistentní oblasti. Přesto některé položky (škály) se jeví na základě provedených analýz jako vhodné odstranit. Jde především o škály ?, TRIN a Fp, které nekorelují s ostatními škálami. Zároveň jsme na základě faktorové analýzy zjistili jeden faktor prostupující většinou z položek v oblasti postoj k testování – faktor defenzivity. Kromě výše uvedených škál (?, TRIN a Fp) jsme do výsledného modelu nezařadili ani škály F-K a VRIN. Z praktických důvodů jsme extrahovali také faktor defenzivity bez zahrnutí kritických položek, resp. škál L-W a K-B. Nepotvrdili jsme však, že by bylo možné extrahovat dva samostatné faktory – sebepodhodnocování a sebenadhodnocování, neboť škály zařazené v těchto kategoriích v podstatě měří totéž, pouze v opačném směru.  

The 32th International Congress of Psychology – Prague 2020

Kdy: 19. – 24. července 2020

Kde: Praha

Info: http://www.icp2020.com/

International Congress of Psychology (ICP) je pořádán jednou za 4 roky. První ICP proběhl v Paříži v roce 1889. Jde o jednu z největších mezinárodních psychologických akcí. A v roce 2020 proběhne tato akce v Praze.

Hlavním organizátorem 32. ICP je Českomoravská psychologická společnost. z.s. (ČMPS), která pořádá akci v partnerství s Unií psychologických asociací ČR, z.s. (UPA ČR) a pod záštitou International Union of Psychological Science (IUPsyS).

Účastníci si mohou vybírat z mnoha zajímavých tematických oblastí. Kromě jiných jde například o následující: forenzní psychologie s Václavem Jiřičkou a Hedvikou Boukalovou, psychologie krizí a katastrof se Štěpánem Vymětalem a Zuzanou Dittrichovou, psychologické testování s Tomášem Urbánkem a Jiřím Širůčkem, psychologie morálky s Markem Preissem a Terezou Příhodovou a mnoho dalších. Nabídka je opravdu pestrá, podívejte se na kompletní výčet témat.

Oficiálním jazykem kongresu je angličtina.

Registrace bude otevřena od června 2019.