Závěrečná zpráva z projektu “Výjezdový batoh pro policejní krizové interventy”

Ukončili jsme již druhý projekt financovaný z grantu hl. města Prahy Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2022. Letos jsme se zaměřili na zefektivnění práce policejních krizových interventů při poskytování pomoci obětem trestných činů. V rámci tohoto projektu jsme ve spolupráci s pražskými policejními psychology a interventy pořídili 20 výjezdových batohů včetně potřebného vybavení.

Krizoví interventi Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy poskytují nepřetržitou pomoc obětem trestných činů již od roku 2010. Vyjíždějí k obětem nejzávažnějších trestných činů, zejména tzv. zvlášť zranitelným obětem. Včasná intervence pomáhá předcházet rozvoji posttraumatických symptomů a snížit dopady, které má tato událost a následující trestní řízení na život oběti. Efektivní pomoc zahrnuje nejen základní psychickou podporu, ale také poskytování informací a postarání se o základní potřeby obětí.

Batohy i samotné vybavení jsme vybírali ve spolupráci s policejními krizovými interventy z řad policejních psychologů a jimi pro poskytování pomoci obětem trestných činů vyškolenými policisty. Ti se podíleli i na kompletování 20 výjezdových sad.

Každá sada obsahuje výjezdový batoh s označením “KRIZOVÝ INTERVENT” a vybavení pro zajištění základních potřeb (např. deky, termoregulační fólie, termosky na čaj, čaj v sáčcích, proteinové tyčinky, hroznový cukr, lízátka, nápoje, hygienické potřeby), potřeby bezpečí, vč. ochrany zdraví (např. vlhčené ubrousky, desinfekce, respirátory, lékárnička), potřeby uvolnění a ventilace emocí (např. papírové kapesníky, pastelky a plyšové hračky pro děti), potřeby informací a organizační pomoci (např. psací potřeby, informační letáky, záznamové bloky).

Veškeré vybavení pořízené v rámci tohoto projektu jsme policejním krizovým interventům předali dne 23. 12. 2022. Za Krajské ředitelství policie hl. města Prahy je převzala koordinátorka týmu krizové intervence z oddělení psychologických služeb.

Projekt je financován z grantu hlavního města Prahy Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2022.

Čtěte také:

Přidělení dotace HMP na projekt “Výjezdový batoh pro policejní krizové interventy” (publikováno dne 25. 4. 2022)

Policejní krizoví interventi převzali výjezdové batohy pořízené z grantu hl. města Prahy (publikováno dne 23. 12. 2022)