Přidělení dotace HMP na projekt “Výjezdový batoh pro policejní krizové interventy”

Rada hl. m. Prahy rozhodla dne 7. 3. 2022 o přidělení dotace Asociaci psychologů bezpečnostních sborů, z. s. na projekt “Výjezdový batoh pro policejní krizové interventy“. Znění usnesení je k dispozici zde.

Krizoví interventi Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen „KŘP-A“) z řad policejních psychologů a dalších jimi za tímto účelem vyškolených policistů poskytují již od roku 2010 nepřetržitou pomoc obětem nejzávažnějších trestných činů, zejména tzv. zvlášť zranitelným obětem. Včasná intervence pomáhá předcházet rozvoji posttraumatických symptomů a snížit dopady, které má tato událost a následující trestní řízení na život oběti. Efektivní pomoc zahrnuje nejen základní psychickou podporu, ale také poskytování informací a postarání se o základní potřeby obětí. K tomu potřebují specifické vybavení (batoh s věcmi, jako je deka, pití, energeticky výživné potraviny, psací potřeby a bloky atd.).

Cílem tohoto projektu je proto přispět k poskytování efektivní pomoci obětem trestné činnosti na území hl. m. Prahy prostřednictvím zajištění nezbytného vybavení pro krizové interventy Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.

Projekt je financován z grantu hlavního města Prahy Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2022.