Výjezdový batoh pro policejní krizové interventy

Projekt je financován z grantu hlavního města Prahy Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2022. Jeho cílem je zefektivnění práce policejních krizových interventů území hlavního města Prahy prostřednictvím zajištění nezbytného vybavení pro poskytování krizové intervence obětem trestných činů a osobám zasaženým mimořádnými událostmi.