Podmínky registrace a využívání webových stránek https://apbs.cz a ochrana osobních údajů


Článek 1 – podmínky registrace

1.1 Do členské sekce se můžou registrovat osoby žádající o členství v Asociaci psychologů bezpečnostních sborů, z.s. (dále jen “asociace”). Žadatel vyplní požadované údaje a nahraje žádost a přílohy, jejichž doložení je podmínkou členství (více viz https://apbs.cz/clenstvi/). Nahrání přílohy není povinné. Žádost a přílohy je možné doručit také e-mailem na info@apbs.cz nebo zaslat na adresu asociace.

1.2 Registrace žadatele bude schválena, jakmile vznikne členství. Tj. doručením a posouzením přihlášky k řádnému, mimořádnému nebo čestnému členství.


Článek 2 – zpracování a zobrazování osobních údajů na webu

Údaje zadané při registraci a údaje v profilu uživatele

2.1 Při registraci nového uživatele webu jsou vyžadovány tyto osobní údaje: uživatelské jméno, příjmení a jméno, e-mail. Žadatel o registraci odesláním své žádosti souhlasí se zpracování těchto údajů za účelem přístupu do členské sekce webu po dobu existence účtu. Z těchto údajů je ostatním registrovaným členům zobrazováno uživatelské jméno, které nemusí obsahovat jméno ani příjmení uživatele.

2.2 V souvislosti s žádostí o přijetí do asociace může žadatel v rámci registrace, případně později ve svém profilu, vložit přihlášku, včetně příloh, dle požadavků uvedených ve stanovách asociace (stanovy můžete nalézt ve veřejné části tohoto webu). Žadatel o registraci vložením těchto dokumentů souhlasí s uchováním těchto dokumentů obsahujících jeho osobní údaje po dobu zpracování žádosti o přijetí do asociace. Po přijetí budou tyto dokumenty z webu odstraněny.

2.3 Žadatel odesláním požadavku na registraci vyjadřuje zároveň souhlas se zpracování a uchováním dalších osobních údajů, které dle vlastního uvážení uvede při registraci nebo později ve svém uživatelském profilu. Jde především o další údaje přístupné pouze Předsednictvu asociace (telefonní číslo) a údaje zobrazované ostatním registrovaným členům (telefonní číslo, e-mailová adresa, fotografie a další informace dle vlastního uvážení). Tyto údaje může uživatel kdykoli odstranit editací svého uživatelského profilu.

2.4 Údaje uvedené v odstavcích 2.1 a 2.2 slouží ke správě účtu uživatele na tomto webu a k výkonu činností spojených s řízením asociace. Budou asociací (správcem osobních údajů) zpracovávány po celou dobu existence účtu uživatele. 

2.5 Po zrušení účtu, které může učinit sám registrovaný uživatel, budou veškeré osobní údaje spojené s tímto účtem vymazány.

2.6 Registrovaný člen může kdykoli požádat správce prostřednictvím e-mailu info@apbs.cz nebo zasláním žádosti na adresu asociace o zaslání přehledu zpracovávaných osobních údajů.

Údaje v souvislosti s vkládáním komentářů, dokumentů a dalšího obsahu zveřejňovaného ostatním registrovaným uživatelům

2.7 Každý obsah vložený uživatelem na tomto webu (např. veřejné komentáře, sdílené dokumenty), který je zobrazován registrovaným uživatelům, bude opatřen uživatelským jménem uživatele a datem vložení.

2.8 Přehled svých komentářů může uživatel zobrazit u svého profilu. Vložené komentáře a dokumenty může kdykoli dle svého uvážení odstranit.

2.9 Zrušením účtu uživatele dojde k anonymizaci jím vloženého obsahu na tomto webu.

Používání diskusního fóra

2.10 V uživatelském účtu diskusního fóra může uživatel zveřejnit registrovaným uživatelům své další údaje, např. povolání nebo další kontaktní údaje. Uvedené údaje může kdykoli změnit nebo odebrat. Zrušením účtu uživatele budou tyto údaje vymazány.

2.11 V rámci diskusního fóra budou příspěvky uživatele opatřeny jeho uživatelským jménem a datem vložení nebo upravení příspěvku. Příspěvky budou po zrušení účtu uživatele anonymizovány.

Údaje v souvislosti s registrací na akce a využívání obchodu webu

2.12 Údaje uvedené při registraci na vzdělávací nebo jinou akci jsou neveřejné a slouží pouze k učinění rezervace místa na akci nebo učinění objednávky (u placených akcí). Formulář pro rezervaci či objednávku vyžaduje kromě jména a příjmení a e-mailu také uvedení fakturační adresy objednatele. Adresu můžete kdykoli upravit nebo změnit v přehledu objednávek na “neuvedeno”.

2.13 Osobní údaje uvedené v objednávkovém systému jsou vedeny po dobru existence účtu uživatele. Údaje o provedených objednávkách budou na webu zpracovávány po dobu vyřizování objednávky, tj. do realizace akce a případné platby. Dokumenty nezbytné pro vedení účetnictví asociace budou uchovávány mimo tento web, v sídle spolku.

Obecné informace o zpracování osobních údajů v rámci tohoto webu

2.14 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů, a evropským nařízením GDPR, které hájí práva našich návštěvníků a členů proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji.

2.15 Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správy webu a umožnění uživatelům využívání všech funkcí webu (např. sdílení informací a dokumentů, registrace na vzdělávací a jiné akce, provádění voleb Členské schůze) a dále za účelem výkonu činností asociace dle stanov.

2.16 V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci registrace účtu, vyplnění formuláře, vložení komentáře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v bodech 2.1 až 2.13.

2.16 Správcem osobních údajů zpracovávaných v rámci tohoto webu nebo činností asociace je Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z.s., IČ: 07726082, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka L 71228.

2.16 Zpracovatelem osobních údajů jsou členové Předsednictva asociace.

2.16 V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva.

  • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
  • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit.
  • Požadovat po nás vymazání těchto osobních údajů.
  • Požadovat přenesení údajů.
  • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

2.17 Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


Článek 3 – Cookies

3.1 V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

3.2 Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Stránka https://apbs.cz používá cookies k identifikaci a sledování návštěvníků, kteří používají naše webové stránky a k jejich předvolbě pro přístup k webové stránce.

3.3 Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosíme použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

3.4 Všeobecně lze soubory cookies, nebo-li dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. Ty, které se ukládají jen krátkodobě a na webu či e-shopu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatování si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Druhý typ souborů cookies se ukládá delší dobu (např. několik týdnu až měsíců). Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. 

3.5  Cookies našim webovým stránkám umožňují usnadnit vaše procházení webových stránek a personalizaci zobrazovaného obsahu. Umožňují také například pamatovat si obsah košíku, přihlášení či odhlášení, souhlas s upozorněním apod.

3.6 Abychom mohli zlepšovat kvalitu našich stránek, shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti, které nám pomáhají k dalšímu rozvoji našeho podnikání. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.


Článek 4 – Závěrečná ustanovení

4.1 Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

4.2 Vaše osobní údaje budou zpracovávány v uvedeném rozsahu po dobu existence Vašeho účtu. Zrušením účtu dojde k vymazání všech osobních údajů. Veřejné komentáře a veřejné dokumenty zůstávají na webu bez uvedení autora. Ke zrušení účtu dojde při zániku Vašeho členství nebo ho můžete kdykoli zrušit z vlastního rozhodnutí.

4.3 Poslední aktualizace těchto podmínek byla provedena dne 3. 11. 2018.