O nás

Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s. je zapsaným spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zde jsou k dispozici stanovy spolku. Asociace je členem Unie psychologických asociací České republiky, z.s. (upacr.cz).

Cíle a poslání asociace

  • Sdružování psychologů bezpečnostních sborů a dalších psychologů či studentů VŠ oboru psychologie se zájmem o problematiku psychologie v bezpečnostních sborech.
  • Rozvoj teorie i praxe psychologie v bezpečnostních sborech a přispívání k poskytování kvalitních psychologických činností a služeb v bezpečnostních sborech.
  • Ochrana profese psychologa bezpečnostního sboru a obhajování zájmů členů asociace souvisejících s výkonem odborné činnosti v oblasti psychologie v bezpečnostních sborech.
  • Ochrana veřejnosti před škodami, které mohou v oblasti praktické aplikace psychologie způsobit nekvalifikovaní či nekompetentní jedinci nebo organizace.

Aktivity a činnosti asociace

  • Vytváření podpory pro vzájemnou komunikaci, sdílení zkušeností a profesní rozvoj členů asociace, vč. realizace vzdělávacích a dalších akcí.
  • Spolupráce s odbornými společnostmi, institucemi a organizacemi v České republice i zahraničí, které se zabývají psychologií v bezpečnostních sborech a příbuznými obory, nebo poznatky z oboru při své činnosti využívají.
  • Podpora výzkumu v oblasti psychologie v bezpečnostních sborech a šíření, publikování a popularizace oboru.
  • Aktivní zapojení do systémových a legislativních procesů týkajících se oboru psychologie, včetně případné přípravy zákona o psychologických činnostech a Psychologické komoře České republiky.