Závěrečná zpráva o ukončení projektu „Dluhová problematika jako součást psychologické podpory v bezpečnostních sborech“

V roce 2021 zrealizovala Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s. s podporou hlavního města Prahy Programu v oblasti prevence pro rok 2021 úspěšně projekt „Dluhová problematika jako součást psychologické podpory v bezpečnostních sborech.

Cílem tohoto projektu bylo prostřednictvím psychologických služeb poskytovaných v bezpečnostních sborech na území hlavního města Prahy zefektivnit podporu příslušníkům a zaměstnancům bezpečnostních sborů, obětem trestné činnosti a obětem mimořádných událostí při řešení finančních obtíží a dluhových problémů.

Vytvořili jsme vzdělávací program a výukové materiály ke dvoudennímu kurzu Základy dluhové problematiky pro poskytovatele psychologické podpory v bezpečnostních sborech, který se konal ve dnech 20. – 21. října 2021. V rámci kurzu byli proškoleni psychologové z pěti bezpečnostních sborů s místem působiště v Praze. V rámci zpětné vazby účastníci kurzu oceňovali erudovanost a přístup lektorek a srozumitelnost jejich výkladu. Pozitivně také hodnotili vzniklé studijní materiály. Dále jsme připravili dva druhy letáků. Letáky pro příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů byly vytištěny v nákladu sedmi tisíc kusů. Letáky pro oběti trestných činů a oběti mimořádných událostí byly vytištěny v nákladu tří tisíc kusů. Následně jsme letáky distribuovali dle požadavků příslušných psychologických pracovišť do jednotlivých bezpečnostních sborů. Pro zvýšení dostupnosti informací jsme vytvořili webovou stránku https://apbs.cz/dluhy, kde je možné dohledat podrobnější informace k dluhové problematice a odkazy na další důvěryhodné informační zdroje.

Oblasti dluhové problematiky se Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s. chce věnovat i nadále. V roce 2022 např. plánujeme proškolit další poskytovatele psychologické podpory v bezpečnostních sborech (podrobnější informace v sekci Akce APBS).