Pilotní workshop pro krizové interventy – nácvik sdělování tragické zprávy pomocí virtuální reality

25. února 2022 se konal pilotní workshop pro krizové interventy zaměřený na nácvik sdělování tragické zprávy pomocí virtuální reality.

Krizoví interventi a psychologové Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy si vyzkoušeli sdělit nepříznivou zprávu v prostředí virtuální reality. Museli se při tom vypořádat s rozmanitými reakcemi a emocemi příjemkyně zprávy, jako je např. popírání, disociace, sebeobviňování, projevy podezřívavosti, strachu, úzkosti či vzteku. Cílem workshopu bylo nejen vyzkoušet funkčnost virtuální reality při nácviku, ale také získat zpětnou vazbu k nově vyvíjené technologii od profesionálů, kteří mají se sdělováním tragické zprávy zkušenosti. Získané poznatky slouží k posledním úpravám technologie před jejím předáním Policii ČR k testování při výcviku policistů.

Foto: Mgr. Bc. Eva Tomanová