Probíhá registrace na kazuistické diagnostické setkání v září 2019

Setkání jsou určena pro všechny psychology bezpečnostních sborů. Cílem akcí je vytvořit prostor pro společné pravidelné setkávání s možností konzultovat zajímavé kazuistiky, sdílet zkušenosti a diskutovat nad problémy a úskalími psychodiagnostiky. Kapacita je omezena na 12 osob.

V rámci diagnostického dopoledne bude prostor pro prezentaci vlastních kazuistik. Pokud budete mít zájem kazuistiku prezentovat, připravte si anonymizovanou kopii dokumentace ideálně v několika vyhotoveních.

Svou účast přislíbil náš první speciální host – PhDr. Michal Walter, předseda Unie psychologických asociací ČR, z.s. a zkušený diagnostik a dopravní psycholog.

6. 9. 2019 Generální ředitelství cel, Praha 4 10:00 – 14:00 registrace zde
https://apbs.cz/akce/2019-09-06-kazuisticke-diagnosticke-dopoledne/