Pozvánka na psychodiagnostický kazuistický seminář

Vážené kolegyně vážení kolegové,

zveme Vás na psychodiagnostický kazuistický seminář, který se koná dne 19 . 6. 2020 od 10:00 do 14:30 hod. Zvání jsou členové APBS a další psychologové bezpečnostních sborů.

V rámci semináře se budeme věnovat rozboru vlastních kazuistik. Pokud budete mít zájem kazuistiku prezentovat, připravte si prosím anonymizovanou kopii dokumentace, případně jejích stěžejních částí, ideálně v několika vyhotoveních, nebo ji mějte připravenou k promítnutí v elektronické podobě.

Maximální počet účastníků je 12.