Online psychická podpora v období Covid 19

Přehled linek a projektů nabízejících různé formy psychické podpory v období Covid 19 (informace rozbalte kliknutím na šipku vpravo, nebo klikněte na název linky/projektu a přejděte na externí web):

<strong><a rel=”noreferrer noopener” aria-label=”Anonymní linka pomoci v krizi pro příslušníky a zaměstnance BS (opens in a new tab)” href=”https://www.policie.cz/clanek/anonymni-linka-pomoci-v-krizi.aspx” target=”_blank”>Anonymní linka pomoci v krizi</a></strong> <br>(pro příslušníky a zaměstnance BS a AČR, zdarma)

 • Nepřetržitá telefonická psychická pomoc příslušníkům a zaměstnancům Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR, Generální inspekce ČR, Armády České republiky.
 • Linku mohou využívat také zaměstnanci Ministerstva vnitra či Ministerstva obrany a osoby příslušníkům a zaměstnancům blízké.
 • Kontakt: +420 974 834 688, nonstop
 • Zdarma, platíte pouze za běžný hovor.
 • Skype: Linkapomoci (pouze přenos hlasu, bez videa či chatu)
 • E-mail: pomoc.ski@pcr.cz (e-mailové poradenství s odpovědí do 72 hod.).

<strong><a rel=”noreferrer noopener” aria-label=” (opens in a new tab)” href=”http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/armada-spustila-linku-pomoci–telefonovat-muze-i-verejnost–220284/” target=”_blank”>Vojenská linka psychologické pomoci</a></strong><br>(pro příslušníky AČR i pro veřejnost)

<strong><a rel=”noreferrer noopener” aria-label=”#delamcomuzu (opens in a new tab)” href=”https://www.delamcomuzu.cz/” target=”_blank”>#delamcomuzu</a></strong> <br>(psychologické online konzultace zdarma)

 • Psychologické online konzultace zdarma pro veřejnost, ale i pracovníky v první linii formou supervize a debriefingu po náročných směnách. 
 • Obsahuje přehled odborníků poskytujících v tomto období psychickou pomoc online zdarma.
 • Kontakty na odborníky zde.

<strong><a rel=”noreferrer noopener” aria-label=”Linka Anténa (opens in a new tab)” href=”https://psychoterapie.cz/?fbclid=IwAR1xEf-wm4hQq1Lx_mfcBoCKnOAVqA0sSXt6vjs9FXPIoyytw28gs3sn79o” target=”_blank”>Linka Anténa</a></strong> <br>(psychoterapeutická linka zdarma)

 • Psychoterapeutická linka pro ty, které trápí karanténa.
 • Kontakt: tel. +420 212 812 540; denně od 8:00 do 22:00 hod.
 • Zdarma, platíte pouze za běžný hovor.
 • Provozuje Česká asociace pro psychoterapii.

<strong><a rel=”noreferrer noopener” aria-label=”Linka Národního ústavu duševního zdraví (opens in a new tab)” href=”https://www.nudz.cz/” target=”_blank”>Linka Národního ústavu duševního zdraví</a></strong> <br>(telefonická psychologická pomoc)

 • Telefonická psychologická pomoc pacientům Národního ústavu duševního zdraví i veřejnosti.
 • V provozu denně od 8:00 do 15:00 hod.
 • Telefony: +420 283 088 244 | +420 283 088 139 | +420 283 088 140
 • Provozuje Národní ústav duševního zdraví (NUDZ).

<strong><a href=”https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-spousti-pod-cislem-1212-linku-prvni-psychicke-pomoci_18829_1.html” target=”_blank” rel=”noreferrer noopener” aria-label=” (opens in a new tab)”>Linka první psychické pomoci 1212 (volba 5) – MZ ČR</a></strong><br>(telefonická psychická pomoc, zdarma)

 • Linka první psychické pomoci 1212 je bezplatná a určena všem občanům.
 • Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací.
 • Dostupnost linky je aktuálně v době 7-24 hodin a v případě potřeby bude dále upravována. V nočních hodinách je případný volající odkázán na non-stop linku krizové pomoci. 
 • Telefon: 1212 (volba 5)