O APBS v časopise Policista

V prosincovém čísle časopisu Policista byl otisknut náš článek, ve kterém se čtenáři v rozhovoru s předsedkyní Mgr. Michaelou Borovanskou, Ph.D. mimo jiné dozví, co předcházelo založení asociace a jaké jsou vize do budoucna. Velmi se vážíme toho, že jsme dostali tolik prostoru a těšíme se na další spolupráci!

Časopis Policista vychází již přes 20 let. Jedná se o měsíčník, který vydává Ministerstvo vnitra, odbor tisku a public relations a je určen pro všechny policisty i občanské zaměstnance.

Článek k přečtení naleznete zde.