Nové znění stanov APBS

Členská schůze schválila dne 31. 3. 2021 nové znění stanov Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s. Změna se týká především čl. 3 – vedlejší hospodářské činnosti. V souvislosti s tím schválila Členská schůze také zřízení živnostenského oprávnění.