I. konference a členská schůze APBS – 28. 11. 2019 v Praze

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zveme vás na první konferenci a členskou schůzi APBS, která proběhne dne 28. 11. 2019 od 10:00 hod. v budově Generální ředitelství cel, Budějovická 7, Praha 4.

Akce je určena především členům APBS. Zváni jsou ale také další psychologové BS, a to především na dopolední konferenční část programu. V případě zájmu jsou však vítáni i na odpolední části, kdy proběhne samotná členská schůze.

Registrace probíhá na https://apbs.cz/akce/2019-11-28-clenska-schuze-a-konference/.

Program akce najdete zde.

Konferenční část

V rámci dopolední části proběhne konference na téma psychologická péče v bezpečnostních sborech. Zástupci jednotlivých bezpečnostních sborů nám představí psychologické služby v oblasti poskytování psychologické péče a psychické podpory příslušníkům a zaměstnancům bezpečnostních sborů.

Členská schůze

Odpolední část bude věnována zasedání členské schůze. Součástí programu bude dle stanov APBS schvalování výše členského příspěvku pro rok 2020, volba členů Etické a legislativní komise a případně také schválení změn stanov. Připomínáme, že členská schůze je usnášeníschopná za účasti většiny členů (tj. alespoň nadpoloviční účasti). Řádní členové APBS mohou do 15. listopadu 2019 a zasílat své návrhy na výši členského příspěvku pro rok 2020, nominace do Etické a legislativní komise a náměty k programu členské schůze prostřednictvím formuláře https://apbs.cz/clenska-schuze-navrhy-a-nominace/.